TAHNIAH PROF. TS. DR. KAMAL ZUHAIRI ZAMLI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

Home >News & Updates >TAHNIAH PROF. TS. DR. KAMAL ZUHAIRI ZAMLI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

Tahniah Prof. Ts. Dr. Kamal Zuhairi Zamli atas pelantikan sebagai Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) berkuat kuasa mulai 15 Mac 2022.

Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah, Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan serta seluruh warga UMP Advanced menzahirkan ucapan Sekalung Tahniah dan Syabas kepada Prof. Ts. Dr. Kamal Zuhairi Zamli.


About the author